Skip to content
Bli Medlem

Bli medlem

Vill du vara en del av vår gemenskap?

Svenska Feng Shui Förbundet erbjuder alla sina medlemmar stöd och gemenskap i sitt yrkesutövande. Vi Feng Shui-konsulter jobbar ofta ensamma men via förbundet kan vi hitta kollegor i hela landet, inspirera och hjälpa varandra.  

Förbundet välkomnar självklart även dig som har ett stort intresse för Feng Shui även om det inte är ditt yrke. Delta på träffar och håll dig uppdaterad i ämnet genom förbundets nyhetsbrev!

Certifierad medlem

Konsult som studerat Feng Shui på skola och blivit certifierad. För att bli certifierad medlem ska konsulten vid ansökan bifoga certifikat för gjord utbildning.

MEDLEMSFÖRMÅNER
 • SFSF:s digitala logga och medlemsbevis.
 • Medlemsträffar online och fysiskt.
 • Marknadsföring på SFSF:s hemsida, FB-sida och i förbundets nyhetsbrev.
 • Deltagande och rösträtt på årsmöte där det ingår mat och föreläsning eller guidning.
 • Medlemskap i 2 FB-grupper, en för SFSF-anslutna konsulter och en för alla medlemmar.
 • Medlemsrabatter (kan variera från år till år)
 • SFSF:s Nyhetsbrev

Kostnad: 800 kr/ år (Certifieringsavgift 750 kr inkl. moms som är avdragsgill, samt medlemsavgift 50 kr inte avdragsgill).

Medlem 

För dig som är intresserad av Feng Shui utan att ha det som yrke.

MEDLEMSFÖRMÅNER
 • Medlemsträffar online och fysiskt.
 • Medlemskap i FB-grupp.
 • Deltagande som åhörare på årsmöte där det ingår mat och föreläsning eller guidning.
 • SFSF:s Nyhetsbrev 

Kostnad: 160 kr per år

Certifierad skola

En skola kan enbart bli certifierad genom att dess huvudlärare uppfyller kraven som certiferad medlem. 

MEDLEMSFÖRMÅNER
 • SFSF:s digitala logga och medlemsbevis.
 • Medlemsträffar online och fysiskt.
 • Marknadsföring på SFSF:s hemsida, FB-sida och i förbundets nyhetsbrev.
 • Deltagande och rösträtt på årsmöte där det ingår mat och föreläsning eller guidning.
 • Medlemskap i 2 FB-grupper, en för SFSF-anslutna konsulter och en för alla medlemmar.
 • Medlemsrabatter (kan variera från år till år)
 • SFSF:s Nyhetsbrev

Kostnad: 1000 kr/år (Certifieringsavgift 950 kr inkl moms som är avdragsgill, samt medlemsavgift 50 kr inte avdragsgill).

Förbundets etiska regler

enkel sammanfattning

 • Vi respekterar de olika inriktningar som finns inom Feng Shui.
 • Vi är lojala mot våra kollegor och bidrar till att främja ett öppet och kreativt arbetsklimat.
 • Vi informerar om kostnad innan en konsultation utförs.
 • En fullvärdig konsultation sker alltid på plats dock kan rådgivning ges på distans.
 • Vi värnar om tystnadsplikt och sekretess i samband med uppdrag. 
 • Alla certifierade och auktoriserade medlemmar har ett ansvar att fördjupa sina kunskaper med vidareutbildning inom området.
Nyhetsbrev

Få tips och inspiration varje månad