forest-1920x400.jpg

Välkommen hit!

När du anlitar en Feng Shui-konsult som är medlem i Svenska Feng Shui Förbundet kan du känna dig säker på att du får en konsult med bred kunskap. Erfarenheten varierar, men ett grundkrav för att bli medlem är att man certifierats i en skola, godkänd av förbundet.

För att bli en auktoriserad medlem krävs ett registrerat företag, tre års yrkeserfarenhet, inlämnad kundkonsultation med omfattande underlag innehållande ritningar och beräkningar av olika Feng Shui-verktyg. Efter auktorisering görs årliga återkopplingar för att bekräfta att konsulten är aktiv och kontinuerligt håller sin yrkeskunskap uppdaterad.

Om du behöver hjälp med förändring i en miljö inomhus eller utomhus, rekommenderar vi att du anlitar en av Svenska Feng Shui Förbundets medlemmar. Då kan du förvänta dig ett professionellt bemötande och därmed också ett bra resultat.

Här får du som konsument veta var de auktoriserade och certifierade konsulterna finns och hur du kan komma i kontakt med dem. Flera av förbundets konsulter är verksamma i hela landet och även utanför Sverige.

Svenska Feng Shui Förbundet

Sockenvägen 1
475 31 Öckerö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

  • Ordförande: Marianne Jensen Rose
  • Sekreterare: Marlen Wikström
  • Kassör: Isabell Svan
  • Suppleanter: Susanna Utbult och Monica Nylén 
  • Revisor: Victoria Hill
 

Honorary advisor

  • Agneta Nyholm Winquist
  • Master Marion Sandler Almgren
  • Helene Svantedotter