Host1920x400.jpg

Anlita en konsult

Varför ska du anlita en Feng Shui-konsult?

Att anlita en Feng Shui-konsult innebär ofta att inleda en process över tid. Enkelt skulle man kunna uttrycka det som inredning på ett djupare plan, för det handlar om hur den yttre miljön påverkar vårt inre.

Att ta hjälp av en Feng Shui-konsult innebär en ny start mot en mer hållbar förändring. Beroende på vad du efterfrågar kan du få en lättare genomgång för enklare lösningar eller en mer djupgående analys med beskrivande underlag och förslag. En Feng Shui-konsultation ger ofta goda resultat med enkla medel. 

Här nedan hittar du våra konsulter (Klicka på det orange fältet) 

Klicka på det orange fältet för att läsa mer om förbundets anslutna konsulter och var de finns.  

I hemmet

Feng Shui har inget med trender och minimalism att göra. Det handlar om hälsosamma och stärkande miljöer, att skapa ett hållbart hem som hör ihop med dig. Efter en Feng Shui – konsultation ser du ditt hem på ett nytt och välgörande sätt.

I trädgården

Här kan en Feng Shui – konsult hjälpa dig hitta lösningar för att skapa ett genomgående flöde, harmoni i varje trädgårdsrum och balans i helheten. Det spelar ingen roll om det är en stor eller liten trädgård, en altan eller en liten balkong.

På företaget och arbetsplatsen

Här syftar en konsultation till att forma miljöer som gynnar affärer och skapar trivsel på arbetet. Det blir alltmer vanligt i västvärlden att anlita en Feng Shui - konsult. Australien, USA och Storbritannien ligger långt fram med Body Shop, British Airways, Hilton hotels och Coca Cola som några exempel på riktigt stora företag.

Offentliga miljöer

En Feng Shui – konsultation är stärkande i offentliga miljöer.

I vården

Vårdmiljön kan kännas hälsosammare, väntrum och behandlingsrum får en lugnare stämning. Färgsättning, former, material, belysning och dagsljus påverkar både patienter och personal oavsett om det är en akutavdelning, öppenvård eller tandläkarmottagning.

I skolan

Det är många aktiviteter som utförs i ett klassrum. Inredningen är viktig för att få studie-ro och även här spelar ljus, ljud och material stor roll. Med rätt verktyg blir klassrummet en trygg och inspirerande miljö som främjar kreativitet och koncentration – en trivsam arbetsplats för både elever och lärare.

Svenska Feng Shui Förbundet

Co/ Hågavägen 266
752 63 Uppsala

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

  • Ordförande: Marianne Jensen Rose
  • Sekreterare: Birgitta Frenzel 
  • Kassör: Annette Anderson
  • Suppleanter: Isabell Svan och Monica Nylén 
  • Revisor: Victoria Hill
 

Honorary advisor

  • Agneta Nyholm Winquist
  • Master Marion Sandler Almgren
  • Helene Svantedotter 
  • Susanna Utbult