Host1920x400.jpg

Vi sparar dina personuppgifter (namn och e-postadress) till dess att du väljer att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi för inte dina uppgifter vidare och använder dem inte i något annat syfte än att skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.

Svenska Feng Shui Förbundet

Co/ Hågavägen 266
752 63 Uppsala

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

  • Ordförande: Marianne Jensen Rose
  • Sekreterare: Birgitta Frenzel 
  • Kassör: Annette Anderson
  • Suppleanter: Isabell Svan och Monica Nylén 
  • Revisor: Victoria Hill
 

Honorary advisor

  • Agneta Nyholm Winquist
  • Master Marion Sandler Almgren
  • Helene Svantedotter 
  • Susanna Utbult