Vi sparar dina personuppgifter (namn och e-postadress) till dess att du väljer att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi för inte dina uppgifter vidare och använder dem inte i något annat syfte än att skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.

Svenska Feng Shui Förbundet

Svenska Feng Shui Förbundet
Vinkelvägen 10, 475 41 Hönö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

Ordförande: Marianne Jensen Rose
Sekreterare: Lena Björkblad
Kassör: Annette Anderson
Suppleanter: Monica Nylén och Maria Lacik 
Revisor: Victoria Hill

Honorary advisor

Agneta Nyholm Winquist
Master Marion Sandler Almgren
Helene Svantedotter 
Susanna Utbult