forest-1920x400.jpg

Vi sparar dina personuppgifter (namn och e-postadress) till dess att du väljer att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi för inte dina uppgifter vidare och använder dem inte i något annat syfte än att skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.

Svenska Feng Shui Förbundet

Sockenvägen 1
475 31 Öckerö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

  • Ordförande: Marianne Jensen Rose
  • Sekreterare: Marlen Wikström
  • Kassör: Isabell Svan
  • Suppleanter: Susanna Utbult och Monica Nylén 
  • Revisor: Victoria Hill
 

Honorary advisor

  • Agneta Nyholm Winquist
  • Master Marion Sandler Almgren
  • Helene Svantedotter