CSydvst_20210920-082916_1

Jag bor tillsammans med min man i ett enplans parhus från 70 talet. Huset ligger i rakt norr / söderläge med entrén i norr. Jag ska kort beskriva baksidan av vår trädgård och kommer att ge exempel på några feng shui – verktyg som vi använt oss av.

Vi började vårt trädgårdsarbete under 2007 på södersidan med att sätta upp nytt staket och spaljéer mot grannarna samt plantera en thujahäck i form av en halvcirkel för att skapa de rum vi ville ha.

I och med att det är ett parhus kan man bara komma till trädgården via en gång mellan huset och garage/förråd/vedbod. Vi kan naturligtvis gå ut via altanen. 

Ingång i Sydost

 Gången bestod precis som all annan stenläggning av sjöstensplattor vilket var vanligt på 70-talet. Vi har lagt ny sten överallt. I gången har vi grus samt trampstenar för att sakta ner chi. Att ha något att kika på som här mina betongalster i en hylla medför också att chi inte rusar fram så fort.

Nästa bild visar sydost vars element är trä. Sydost representerar rikedom vilket ofta har olika betydelse för oss.

Trädgårdsrum i Sydost

Trä-elementet är helt naturligt dominerande i en trädgård i alla fall på sommarhalvåret. För att få harmoni har vi valt träd och buskar med olika former och färger. Magnolian och silverpäron har en upprest form och tillhör träelementet. Den japanska blodlönnen har form av en eldslåga och en rödaktig färg och symboliserar eld. Vattenelementet får vi genom fontänen. Vattenelementet ger också en skjuts till livsaspekten rikedom eftersom vatten när trä. Solstolarna som man skymtar i bakgrunden samt grusunderlaget tillför jordelementet.

Gruset i gången är ljusare än det övriga gruset och får här tillsammans med vita blommor representera metallelementet. Längst bort i bild avskilt med en spaljé finns även vår kompost samt planteringsbord och utrymme för skottkärra mm. Att ha en kompost är rikedom för oss, men den största rikedomen är att överhuvudtaget ha en trädgård. 

Trädgårdsrum i Söder

Denna bild visar rakt söderläge. Elementet i söder är eld. Ofta dominerar solen i söder men här under päronträdet är enda stället på baksidan som vi får välbehövlig skugga varma dagar. Vi har en spotlight som lyser upp trädet när det är mörkt.

Klematisen Ville de Lyon ger också eld där den får klätterhjälp av en stege. Här är enda rummet där vi har gräsmatta kvar. Att ha olika markytor ger såväl kontraster som olika rum och känslan av en större trädgård.

Livsaspekten är framgång. Alla livsaspekter har olika betydelser för oss. För oss är framgång bl.a. att det finns en yta där vi kan spela kub och krocket med våra små barnbarn. Trädgårdens olika rum gör den också perfekt för att leka kurragömma eller gömme som vi säger här. 

Trädgårdsrum i Sydväst

Väderstrecket här är sydväst vars element är jord. Livsaspekten är kärlek och relationer vilket vi symboliserar med bl.a. två jämlika stolar och växter som blommar med olika rosa och röda nyanser. Varje väderstreck representeras även av en familjemedlem. Här i sydväst är det modern som symboliseras av statyn längst bort i bild.

Vi har också våra odlingslådor här. Dessa tillför jordelementet genom färg och form. De tillsammans med staketet som inte syns i bild ger också kontrast till de i övrigt mjukare linjerna.

Tack för att ni tittade in i min trädgård hälsar Monica