Svenska Feng Shuiförbundets uppdrag är tvådelat. I ett nyhetsbrev skrev vår ordförande Marianne Jensen Rose om dessa två delar:

1. Vårt mål är att stärka betydelsen av Feng Shui i Sverige. 

Varför är det viktigt? 
Jo, för att vi vet att ett led till bättre hälsa är att inreda våra rum mer medvetet.

En Feng Shui-konsult ser på rummen och de som vistas i dem som en helhet. Med kunskapen inom Feng Shui inreds rummen på ett sätt som gör att kroppen och det undermedvetna kan känna sig trygga och i bättre samklang med miljön.

Det handlar inte om smak eller stil, det handlar om att frisätta energi när man tar bort onödiga och irriterande moment. Det handlar om att få stöd i det man gör. Så ja, vi ser ett mervärde i att hjälpa personer ta del av Feng Shui, för att läran skapar bättre förutsättningar till en mer bestående förändring.

Därför vill vi stärka betydelsen av Feng Shui i Sverige. Vår förhoppning är att det ska bli mer självklart att alltid anlita en Feng Shui-konsult när man bygger eller renoverar, att de anlitas i offentliga miljöer för bättre anpassade vänt- och behandlingsrum. Att förbundets konsulter får vara delaktiga redan i planeringsstadiet när tex skolor byggs. 

 2. Förbundet erbjuder sina medlemmar stöd och gemenskap i sitt yrkesutövande.

Det är förbundets medlemmar som avgör vilka mål vi jobbar mot. Det kommande årets mål, diskuteras och beslutas på förbundets årsmöte i Mars.

Ett viktigt mål är också att stärka gemenskapen mellan konsulter och förutom att träffas digitalt, finns möjligheten att ses över en Feng Shui-lunch eller på just årsmötet.

Ytterligare ett mål förbundet jobbar mot är att marknadsföra och göra våra medlemmar mer synliga på sociala medier. Vi vill visa vad våra anslutna Feng Shui-konsulter jobbar med och hur läran om Feng Shui kan användas i många områden och på många sätt.  

Tack för att just du läser vår blogg!