Svenska Feng Shui Förbundet

Här bloggar konsulter som är medlemmar i Svenska Feng Shui Förbundet.

Svenska Feng Shui Förbundets uppdrag

Svenska Feng Shuiförbundets uppdrag är tvådelat. I ett nyhetsbrev skrev vår ordförande Marianne Jensen Rose om dessa två delar:

1. Vårt mål är att stärka betydelsen av Feng Shui i Sverige. 

Varför är det viktigt? 
Jo, för att vi vet att ett led till bättre hälsa är att inreda våra rum mer medvetet.

En Feng Shui-konsult ser på rummen och de som vistas i dem som en helhet. Med kunskapen inom Feng Shui inreds rummen på ett sätt som gör att kroppen och det undermedvetna kan känna sig trygga och i bättre samklang med miljön.

Det handlar inte om smak eller stil, det handlar om att frisätta energi när man tar bort onödiga och irriterande moment. Det handlar om att få stöd i det man gör. Så ja, vi ser ett mervärde i att hjälpa personer ta del av Feng Shui, för att läran skapar bättre förutsättningar till en mer bestående förändring.

Därför vill vi stärka betydelsen av Feng Shui i Sverige. Vår förhoppning är att det ska bli mer självklart att alltid anlita en Feng Shui-konsult när man bygger eller renoverar, att de anlitas i offentliga miljöer för bättre anpassade vänt- och behandlingsrum. Att förbundets konsulter får vara delaktiga redan i planeringsstadiet när tex skolor byggs. 

 2. Förbundet erbjuder sina medlemmar stöd och gemenskap i sitt yrkesutövande.

Det är förbundets medlemmar som avgör vilka mål vi jobbar mot. Det kommande årets mål, diskuteras och beslutas på förbundets årsmöte i Mars.

Ett viktigt mål är också att stärka gemenskapen mellan konsulter och förutom att träffas digitalt, finns möjligheten att ses över en Feng Shui-lunch eller på just årsmötet.

Ytterligare ett mål förbundet jobbar mot är att marknadsföra och göra våra medlemmar mer synliga på sociala medier. Vi vill visa vad våra anslutna Feng Shui-konsulter jobbar med och hur läran om Feng Shui kan användas i många områden och på många sätt.  

Tack för att just du läser vår blogg! 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Låt mig beskriva känslan av de fem elementens ener...
Kan Feng Shui förbättra den psykiska hälsan?

Relaterade inlägg

Du kan inte lämna några kommentarer.
 

Kommentarer

Svenska Feng Shui Förbundet

Svenska Feng Shui Förbundet
Vinkelvägen 10, 475 41 Hönö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

Ordförande: Marianne Jensen Rose
Sekreterare: Lena Björkblad
Kassör: Annette Anderson
Suppleanter: Monica Nylén och Maria Lacik 
Revisor: Victoria Hill

Honorary advisor

Agneta Nyholm Winquist
Master Marion Sandler Almgren
Helene Svantedotter 
Susanna Utbult