Svenska Feng Shui Förbundet

Här bloggar konsulter som är medlemmar i Svenska Feng Shui Förbundet.

Att leva Slow

Slow Skiing  

En av mina största passioner är att åka skidor utför. Härom året satt jag ensam i en sittlift i italienska Alperna. Solen sken, det var några få minusgrader, gott om snö och behagligt glest med folk i pisterna – helt enkelt en fantastisk dag. Nedanför mig noterade jag den ena åkaren efter den andra som agerade så stressat. De verkade ha bråttom någon annanstans när de egentligen befann sig just där de ville vara. Jag slogs av tanken att de missade allt det underbara de hade kunnat uppleva om de stannat upp, höjt blicken och tagit in sceneriet med de väldiga vita vidderna omkring oss. Jag tänkte också att de missade upplevelsen av sköna runda svängar när de bara stod på rakt ner till liften för att stressa upp till nästa åk, nästa lift och nästa topp. Min starka upplevelse och känsla ledde till många och långa diskussioner med min man Mats kring stress, närvaro och prestation. Ur samtalen insåg vi vårt stora behov av att omfamna skidåkningen på ett annat sätt. Ett sätt där fokus ligger på närvaro och medvetenhet för att få en större upplevelse. På plats i Italien och inspirerade av rörelsen Slow Food tog våra tankar om begreppet Slow Skiing form och i september 2020 lanserade vi coffee table-boken med samma namn. Det stod snart klart för oss att det egentligen går djupare än att enbart handla om skidåkning. Slow Skiing är ett sätt att betrakta livet och går att applicera på många områden. Liksom inom feng shui handlar det om att leva ett medvetet liv där självkännedom är en förutsättning. Det behövs att du reflekterar över dig själv, hur du agerar och tar aktiv ställning hur du vill leva ditt liv.

Att leva slow handlar om att hitta sitt eget tempo och att vara närvarande i ögonblicket. Det har inget med långsamhet att göra och är varken ett försök att motverka modern teknik eller dess utveckling. Slow-rörelsen består av människor som vill leva bättre i en snabb, modern värld. Filosofin kan sammanfattas i ordet balans. Precis som vi inom feng shui verkar för att skapa balans behöver vi för ett slow liv vara uppmärksamma på hur våra behov varierar under tid. Vi behöver se att vi ibland måste vara snabba när situationen kräver det och långsamma när omständigheterna för det finns. De tre grundpelarna för våra tankar om slow är attityd, upplevelse och omgivning. Vi behöver bli medvetna om vårt förhållningssätt, reflektera över hur vi brukar göra och våga välja andra sätt. Att välja utifrån omtanken om oss själva och vår omgivning. 

Om SLow 

Slow-rörelsen i världen har sin grund i Slow Food, som startades i Italien som en reaktion mot snabbmatsindustrin på 1980-talet. De arbetar för att försvara regionala traditioner, hållbar mat, gastronomisk njutning och en långsam livsstil. Filosofin grundar sig i att alla ska ha tillgång till mat som är bra både för dem själva, för de som odlar den och för planeten. Det sammanfattas i begreppen Good, Clean och Fair. Författaren och journalisten Carl Honoré har skrivit ett flertal böcker i ämnet och kallas ibland för den inofficiella gudfadern för slow-rörelsen. I den bästsäljande boken "SLOW – Lev livet långsamt" visar han att det finns alternativ till en stressad värld som ständigt kämpar mot klockan. Han konstaterar även att snabbhet inte alltid gynnar oss och hur vi, genom att minska tempot, kan leva rikare, lyckligare och mer produktiva liv. Slow-rörelsen fortsätter att växa över hela världen men den stora utmaningen för oss enligt Honoré, är att det finns en stor rädsla för att sakta ner. När vi låter hastigheten i livet öka är det lätt att gå miste om sköna upplevelser som natur, familj, vänner, årstider och kultur. Med hög fart i livet springer vi alltför lätt förbi det som kan vara viktigt. Istället för att låta oss bara vara i ögonblicket låter vi stunderna fyllas med ytliga aktiviteter.

 Reflektion och Närvaro

En förutsättning för att uppnå en mer slow tillvaro är att vi ska våga släppa våra invanda beteenden och ge plats för nya möjligheter. Därför behöver du reflektera över hur du vanligen gör och ifrågasätta dig själv, dina val och vanemönster. Att i livets stunder tillåta dig att stanna upp och känna efter. Med teknisk utveckling flyttar vi ständigt gränser för vad vi kan åstadkomma. Men vi frågar oss: tänker vi på vad vi har för behov av lugn och närvaro? Tar vi hänsyn till varandra? Tar vi hänsyn till natur och miljö? Tar vi hänsyn till rådande omständigheter? …eller låter vi bara hjulen snurra på utan att reflektera? Med en medveten attityd och självreflektion kan du uppnå bättre balans och bejaka nya upplevelser. Vad har du för behov just nu? Vad fungerar utifrån förutsättningarna i stunden?

Medvetenheten om dina egna behov kan leda till att du kan komma att behöva säga nej till sådant du tidigare omfamnat. Men frågan är ju varför du tidigare sagt ja. Har det varit för att det är något du trivs med och tycker är roligt, fast du tids- och kraftmässigt kanske nedprioriterat ditt välmående? Eller för att vara till lags inför en person du bryr dig om eller värderar? Vi behöver tillåta oss att ifrågasätta hur vi beter oss i olika situationer, se vilka val vi gör och varför. Om vi springer på utan att tydliggöra var och vad vi vill lägga vår energi på, kan det verka som att vi avstår från att välja, men indirekt så väljer vi bort det som inte ryms i kalendern eller sinnet. 

 Dagens iver över att dokumentera och visa upp våra liv och prestationer, till exempel på sociala medier – istället för att vara i stunden – medför att vi tappar fokus från vår egen upplevelse. Vår värdegrund för slow är därför att ha en medveten attityd utan ogenomtänkt beteende, med fokus på närvaro och upplevelse snarare än prestation.

När du släpper dina krav på prestation kan du vara närvarande och hitta glädjen i upplevelsen. Viktigt att notera är att det varken behöver innebära ett egoistiskt liv där du bara fokuserar på dig själv utan ansträngning för någon annan, eller att du slipper ta itu med jobbiga uppgifter emellanåt. Det kommer ingen av oss undan men vi menar att du ska vara medveten om dina val vid dessa tillfällen. Om du vet varför du valt att säga ja, har du större chans att avväga liknande situationer och balansera med stunder där du får fokusera på dina egna behov och ditt välmående för att uppnå en mer långsiktigt hållbar tillvaro. En människa som lever slow reflekterar och ser sina egna behov och sin egen del i helheten tillsammans med andra. När vi ser denna helhet blir det viktigt för oss med vår omvärld; både miljön, hur du själv och även andra människor mår och har det.

Alla tekniska saker vi omger oss med, som kan vara till hjälp i våra liv, ligger tyvärr ofta bakom att vi stressar upp oss. Att hänga med på olika sociala medier, dela med oss av våra aktiviteter och upplevelser och dessutom vara tillgängliga digitalt för våra arbeten tar stort utrymme i våra liv. Var medveten om att många av dagens program och appar är utformade för att fånga vår uppmärksamhet och göra det svårt för oss att avbryta. För att kunna komma till ro, vila och vara närvarande tillsammans med familj, vänner eller arbetskollegor kan det därför vara nödvändigt att i perioder koppla ner och avstå dessa störande prylar. Känns det svårt att bryta den ständiga uppkopplingen så kan schemalagda pauser vara ett sätt att starta nya vanor och bli uppmärksam på hur stort utrymme detta tar i ditt liv. Inom feng shui vet vi ju också hur viktigt det är med sovrum anpassade för skön avkoppling fritt från dagens tekniska under.

 MILJÖ OCH OMGIVNING

Uppmärksamma omgivningen med öppna sinnen och hur vi lever tillsammans med varandra, vare sig det är i familjen, närmiljön, i samhället eller världen. Allt du själv gör påverkar helheten, den stora totalen och därmed också dig själv i slutändan. Med den attityden blir det viktigt att verka för en positiv effekt på din omgivning och miljön. Både människor, djur och natur. När vi väljer en mer hållbar livsstil finns det hopp om att motverka de negativa effekterna vårt moderna sätt hittills har haft på miljön. Så värdera naturen och minimera dina avtryck. Vi måste öppna ögonen och inse att vi var och en är med och skapar framtiden.

I vårt eviga pusslande för att få ihop vår vardag är det utmanande att avbryta alla så kallade viktiga göromål för att istället ge sig ut i naturen. Det vi tror att vi vinner genom att vara snabba och effektiva är det stor risk att vi förlorar för att vi inte mår bra. Vi kan bara vara i vår fulla kapacitet om vi tillåter oss ett liv i balans. Vardagsmotion har i undersökningar visat sig ge väsentlig förbättring för både välbefinnande, kondition, kreativitet och intelligens. Rörelse är helt enkelt grunden för våra liv, såväl vardag som fritid. Våra kroppar är gjorda för att användas, så tillåt dig att se värdet i att använda och anstränga din kropp. Barnens lek och rörelse är en god källa för inspiration i vårt vuxna liv. Tillåt dig att omfamna barnens lätthet och glädje inför livet och våga släppa loss.

Naturen erbjuder oändliga möjligheter för spontan uppmärksamhet. Visserligen får vi många sinnesintryck men till skillnad från uppmärksamheten som brukar vår energi på jobbet, i trafiken eller när vi befinner i miljöer med många människor som till exempel shoppingcenter så har intrycken i naturen en avkopplande effekt på oss. Det påvisade paret Rachel och Stephen Kaplan i sina undersökningar 1982-98. De kom fram till att naturen ger oss intryck som inte behöver samma riktade uppmärksamhet som våra vardagsliv kräver. Vi registrerar utan ansträngning och får en vaken vila. Det har positiv inverkan på oss och gör naturen till en källa för återhämtning och läkning. Att vistas ute, röra sig och vara lekfull ökar vår kreativitet och är en grund för att bejaka livsglädje och få en mer positiv upplevelse i livet. 

Öppna Sinnen 

En nyfiken attityd öppnar möjligheter och handlar ofta om att våga ställa frågor och visa intresse. Har du tänkt på att bara genom att ställa en fråga så ökar du sannolikheten till ett positivt svar med minst femtio procent. Följ dom spår som dyker upp i livet, känn efter om det är intressant för dig, reflektera över vad, hur och varför du tänker och känner som du gör. Därefter kan du göra dina val. Det är också viktigt att tillåta dig att följa där det går lätt. Våra ansträngningar är inte mer värda för att där finns motstånd och krävs slit. Där det går lätt för dig är du ofta i ditt bästa element och flöde. Kom också ihåg att du alltid kan lära dig mer. Utan utveckling stagnerar vi, men du vet bäst själv var det är viktigt för dig att växa och mogna. Ta därför en mental kickoff med dig själv i första hand och därefter med dina närmaste om du vill. Vi rekommenderar att du tar dig tid regelbundet i livet för att klargöra för dig själv dina önskningar, behov och mål. Tillåt dig en stund i lugn och ro med papper och penna och skriv ner dina tankar.

När äldre personer får frågan vad de ångrar i livet så är det slående hur lika svaren är oberoende kön, bakgrund och livshistoria; dom ångrar sällan saker de gjort utan sådant de aldrig tog sig för. Oberoende av varför de avstod eller inte prövade. Våga därför öppna dom dörrar som står på glänt, se efter om det som uppenbarar sig lockar eller inte. Om inte så klargör för dig själv varför, men ta dig annars mod och våga gå ut i det okända och prova nytt. En klok kvinna sa en gång att "livet går bara att levas framåt, inte att planeras." Var därför trygg i att våga göra och prova dig fram istället för att försöka sitta ner och tänka ut hur ditt liv ska levas.

Mer än någonsin behöver vi få tillåtelse och utrymme att tänka, känna och välja själva. Vi kan var och en bidra till en omvärld som peppar och uppmuntrar varandra. Där vi får både tycka och känna olika och ändå mötas av respekt. En värld där vi värdesätter och tar hänsyn till vår omgivning. Där vi prioriterar att bidra till att förbättra den. 

Om vår Bok  

#livskvalitetJag har de senaste dryga tjugo åren drivit egen verksamhet och sedan fyra år arbetar jag i företaget Erwald Group AB tillsammans med min man Mats. Han har mångårig erfarenhet av att leda både stora och mindre företag eller grupper, är entreprenör och arbetar som konsult och coach inom chef- och ledarskap. Vår gemensamma bok Slow Skiing är en livsstilsbok om att ta vara på både livet och vintern. Storslagna bilder varvas med intervjuer av skidprofiler och skidberättelser samt tankar om närvaro, självreflektion och att våga förändras. Boken är miljö- och närproducerad på vårt eget förlag på både svenska och engelska. Den kan köpas direkt från hemsidan www.slowskiing.se eller beställas hos nätbokhandlare som Bokus och Adlibris. Vi har fått stor uppmärksamhet i media sedan vi släppte boken och du kan höra oss berätta om detta och mycket annat i en podcast, Husky (avsnitt 247), som du hittar där poddar finns.  

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Designfulness
Så blir du Feng Shui-konsult
Du kan inte lämna några kommentarer.
 

Kommentarer

Svenska Feng Shui Förbundet

Svenska Feng Shui Förbundet
Vinkelvägen 10, 475 41 Hönö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

Ordförande: Marianne Jensen Rose
Sekreterare: Lena Björkblad
Kassör: Annette Anderson
Suppleanter: Monica Nylén och Maria Lacik 
Revisor: Victoria Hill

Honorary advisor

Agneta Nyholm Winquist
Master Marion Sandler Almgren
Helene Svantedotter 
Susanna Utbult