EVENT

Datum

tid & Plats

Start Grundkurs. Inred med Feng Shui
(1a Kursen av 5 separata i Konsultutbildningen)

29-30 Januari

Online med Nordic School of Feng Shui 
9.00 - 17.00
Årsmöte har blivit flyttat till 21 Mars 19.00, mötet sker Digitalt

Svenska Feng Shui Förbundet

Svenska Feng Shui Förbundet
Vinkelvägen 10, 475 41 Hönö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

Ordförande: Marianne Jensen Rose
Sekreterare: Lena Björkblad
Kassör: Annette Anderson
Suppleanter: Monica Nylén och Maria Lacik 
Revisor: Victoria Hill

Honorary advisor

Agneta Nyholm Winquist
Master Marion Sandler Almgren
Helene Svantedotter 
Susanna Utbult