EVENT

Datum

tid & Plats

Föreläsning för förbundets medlemmar:
"Förverkliga dina drömmar med Feng Shui"
2022-11-17 Online via Zoom, 18.30 - 20.00
Årsmöte 2023-03-04 Tid anges i kallelse, mötet sker Digitalt

Svenska Feng Shui Förbundet

Svenska Feng Shui Förbundet
Vinkelvägen 10, 475 41 Hönö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Styrelsen

Ordförande: Marianne Jensen Rose
Sekreterare: Lena Björkblad
Kassör: Annette Anderson
Suppleanter: Monica Nylén och Maria Lacik 
Revisor: Victoria Hill

Honorary advisor

Agneta Nyholm Winquist
Master Marion Sandler Almgren
Helene Svantedotter 
Susanna Utbult